Disclaimer

Faith Of The Heart is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect van welke aard dan ook, die het gevolg is van, voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van informatie verkregen middels deze site.
Faith Of The Heart is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, voortkomende uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

De lesgelden dienen voor of direct na de les te worden voldaan.
De lesgelden zijn altijd inclusief reiskosten en kunnen daarom per persoon verschillen.

De informatie op deze site wordt regelmatig en periodiek aangevuld danwel aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van kennisgeving worden doorgevoerd.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze website geven, is het mogelijk dat de informatie, de producten en diensten onvolledig of onjuist zijn.

HTA® is GEEN geneeswijze! HTA® technieken zijn bedoeld om het helingsproces van het dier te stimuleren en te bevorderen en is dus GEEN vervanging van de traditionelen diergeneeskunde.
Omdat HTA® een complementaire behandelswijze is, is het noodzakelijk eerst een dierenarts of veearts te raadplegen.
Faith Of The Heart is geregistreerd bij Healing Touch for Animals ® en werkt volgens deze organisatie opgestelde Ethische Code.